maintenace mode

พบกับแอนนา แอนด์ ชาลี เฮ้าส์ ในรูปโฉมใหม่ ในสถานที่ตรงข้ามกับร้านเดิม

ชื่อโครงการ The Up พระราม 3 

โทร.. 064-93 93 995 

เปิดให้บริการวันที่ 1 ก.ค 2564 เวลา 11:00-23:00 น.

แล้วพบกันนะคะ